Garantie voorwaarden conform OnderhoudNL

Dit zijn onze garantie voorwaarden, zoals vastgelegd in artikel 13 van de Algemene consumentenvoorwaarden OnderhoudNL. Klik HIER om alle leveringsvoorwaarden te lezen.

Mocht je niet tevreden zijn over onze werkzaamheden, neem dan contact met ons op via tel.: 0297 - 24 61 65 of per mail: informatie@rembrandtschildersbedrijf.nl. We gaan het oplossen, we staan voor kwaliteit en tevreden klanten.

ARTIKEL 13 - Garantie
1. De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

2. Garantie buitenschilderen
De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:
a. voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;
b. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
c. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.

De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk bij:

transparante beitsen / transparante vernissen
voor een periode van twee jaar;

dekkende watergedragen verf / dekkende vochtregulerende verf / dekkende beits / dekkende high solid verf / dekkende traditionele verf
voor een periode van drie jaar;

dekkende gesiliconiseerde verf
voor een periode van vier jaar.

3. Garantie binnenschilderen
 De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk:

- voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
- wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens voorschriften van de fabrikant.
De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar.

4. Garantie glaszetten, niet van toepassing

5. Garantie behangen
De ondernemer garandeert dat het behang/de wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen

Kijk ook eens op onze FaceBook pagina

Moderne schilder- en verfspuittechniek
gecombineerd met ouderwetse schilderskwaliteit

Rembrandt Schildersbedrijf BV

Watertuin 16 | 3648 GC Wilnis |0297 – 25 61 63

informatie@rembrandtschildersbedrijf.nl